X
GO
DNNGo.LayerGallery
 • Sledování výroby
  zahajte proces trvalého zlepšování, zvyšujte kvalitu a efektivitu
  MES systém IMPROVE iT! poskytuje informace o výrobě v reálném čase a zkracuje manažerský
  cyklus řízení z týdnů na minuty. Management má on-line informace o rozpracovanosti
  jednotlivých výrobních zakázek, dodržování normovaných výrobních časů a kontroluje
  správnost výrobního postupu a materiálů.
Text/HTML

Přehled o výrobě a její řízení

Správa receptur/programů

U strojů, kde je to možné, jsou do řídicího systému zaslány receptury (do PLC) nebo CNC programy k zakázce. Díky přesnému záznamu jednotlivých výrobních operací získáváte informace o historii (genealogii) zakázek včetně parametrů (včetně OEE), při kterých byla operace provedena.
nejčastější problémy ve výrobě